Kampania reklamowa – jak ją skutecznie zaplanować?

Kampania reklamowa – jak ją skutecznie zaplanować?

Kampania reklamowa to zestaw skoordynowanych, marketingowych działań w mass mediach, których zadaniem jest osiągnięcie celu marketingowego przez reklamodawcę. Współcześnie media społecznościowe są sposobem na najszybsze dotarcie do odbiorców. Z najpopularniejszego portalu społecznościowego Facebook używa ok. 1,5 miliarda osób (prawie ¼ całej populacji), dlatego staje się on też jednym z narzędzi e-marketingowych. Logując się do Facebooka jako osoba prywatna nierzadko widzimy na stronie głównej portalu sponsorowane posty, reklamy, informacje o produktach wraz z rabatami oraz okazjami specjalnymi.

Kampania reklamowa, a jej cele

Różni reklamodawcy mają różne cele kampanii reklamowych, które prowadzą. Za główne cele kampanii reklamowych uważane są: wzrost sprzedaży lub też świadomości danej marki, produktu lub usługi. Idąc dalej kolejnymi z celów kampanii reklamowej są wprowadzanie produktu na rynek (launch), podobnie jak i ponowne wprowadzanie produktu (relaunch), a także repozycjonowanie produktów na rynku.

Pierwszym etapem planowania kampanii reklamowej jest więc określenie wspomnianych celów, czyli tego co reklamodawca chce osiągnąć najbardziej. Dlatego, ważne jest określenie takiej grupy docelowej, która to zagwarantuje. Kolejnym etapem jest ustalenie przekazu w stosunku do grupy docelowej oraz umiejscowienie reklam na stronie. Ostatnim, aczkolwiek równie ważnym jest ustalenie budżetu, czyli musimy wiedzieć co chcemy zyskać i jakim kosztem.

Kampania reklamowa, a grupa docelowa

Grupa docelowa to grupa odbiorców, do których chcemy przede wszystkim trafić z produktem, usługą lub marką. Określając grupę docelową warto odwołać się do danych demograficznych np. wieku lub płci, geograficznych np. lokalizacji, najbliższych dużych miast oraz psychograficznych czyli stylu życia oraz zachowania i preferencji odbiorcy np. miłośnik odzieży firmy Adidas. Korzystając z narzędzi takich jak przykładowo Facebook Ads możemy niezwykle precyzyjnie opracować kampanię reklamową pod kątem grupy docelowej. A jest to o tyle łatwe, że użytkownicy social mediów chętnie dzielą się swoją prywatnością ze światem publikując różne treści na swoich profilach np. zdjęcia, informacje
o związkach, rodzinie, poglądach religijnych etc.

Umiejscowienie reklamy

Kolejna wspomniana kwestia to umiejscowienie reklamy. Korzystając z takich narzędzi jak Facebook Ads możliwe jest umieszczenie reklam na portalu Facebook, lecz także na portalu Instagram, komunikatorze jakim jest Messenger oraz w witrynach, które współpracują blisko z Facebook Inc, ale nie są jego własnością. Podobnie kwestia wygląda w przypadku Google Ads, który wyświetla reklamy na stronach internetowych oraz podczas wyszukiwania haseł w przeglądarce. Oczywiście poza komunikacją internetową reklamodawca może sięgnąć po bardziej tradycyjną reklamę np. w gazetach czy w postaci ulotek.

Budżet

Opracowanie budżetu to właściwie ostatni krok, który reklamodawca musi wykonać przed stworzeniem kampanii reklamowej. Ustala wówczas jaką kwotę maksymalnie jest w stanie przeznaczyć na reklamę oraz w jakim okresie czasowym. Korzystając z dobrodziejstw internetowego marketingu oraz wspomnianych Google Ads czy Facebook Ads użytkownik może planować kampanie reklamowe z wyprzedzeniem. Przykładowo w Facebook Ads reklamodawca wybiera czy chce budżet dzienny lub też całościowy. Budżet dzienny to jest kwota jaką przeznacza na reklamę w ciągu 24h, w przypadku budżetu całkowitego jest to budżet na cały okres kampanii reklamowej. W tym przypadku nadawca może wybierać nawet informację w jakich dniach tygodnia i godzinach wyświetlają się reklamy z danej kampanii.

Podsumowanie

Podsumowując, skuteczna kampania reklamowa wiąże się z osiągnięciem założonych, precyzyjnych celów po rzetelnych charakterystyce oraz doborze grupy docelowej, a także po precyzyjnym ulokowaniu reklam, po określonym koszcie. Ważne jest to żeby osiągnięcie celów kampanii nastąpiło w określonym czasie, który ustalił reklamodawca.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat kampanii reklamowych – TUTAJ